Unesco

Kravet från Kosovo: Sluta lista klostren som serbiska

2:07 min
  • I Kosovo pågår en dragkamp om ett antal medeltida kloster som ägs av den serbisk-ortodoxa kyrkan.
  • Det serbisk-ortodoxa Decaniklostret i Kosovo anses vara ett av de viktigaste medeltida religiösa byggnaderna i Europa.
  • Kosovo har nu bett Unesco ta bort klostren från listan över hotade världsarv.

Det serbisk-ortodoxa Decaniklostret i Kosovo anses vara ett av de viktigaste medeltida religiösa byggnaderna i Europa.

Tillsammans med tre andra kloster listas det av Unesco som hotat, det attackerades under kriget på Balkan och vaktas fortfarande av den Nato-ledda Kfor-styrkan.

Men i ett brev uppmanar nu Kosovo – som än så länge hindrats att bli medlem i Unesco – FN-organet att sluta lista klostren som serbiska, och vill att man i stället listar dom som kosovanska.

Man kräver också att Unesco tar bort de medeltida klostren från listan över hotade världsarv. Säkerhetssituationen är en helt annan i Kosovo i dag, argumenterar Kosovos premiärminister Albin Kurti.

För Serbien, som ser Kosovo som en del av sitt territorium och en viktig del av sitt kulturarv, och för Kosovo, som inte erkänns av Serbien och alltjämt hålls utanför många internationella organisationer, har den här typen av frågor ett stort symbolvärde och används ofta för att driva opinion.

Kosovo reagerade starkt tidigare i år när även en annan organisation, Europa Nostra, listade Decani-klostret som hotat. Beslutet var politiskt motiverat och ett resultat av serbisk lobbying, ansåg Kosovos regering, som försäkrar att man på egen hand kan garantera Kosovos kulturarv.

Men Decani-bland klostrets serb-ortodoxa munkar är misstron mot de kosovanska myndigheterna stor, förstärkt av flera juridiska tvister de senaste åren. 2016 slog en domstol fast att klostren skulle få tillbaka ett stort stycke konfiskerad mark, något som fortfarande inte skett, vilket fått internationell kritik.

Premiärminister Kurti har nu bett att få träffa Decani-klostrets abbot Sava Janjic som i skrivande stund inte tackat ja till förfrågan.