NFC

Kriminaltekniska analyser tar allt längre tid

1:57 min
  • Handläggningstiden för polisens kriminaltekniska undersökningar ökar.
  • Vid årsskiftet var medeltiden för handläggningen av ett ärende vid Nationellt forensiskt centrum, NFC, 33 dagar, nu är den uppe i 50 dagar, enligt statistik som Ekot tagit del av.
  • Detta speglar ett fortsatt högt inflöde, med flera större polisutredningar i spåren av Operation Rimfrost och Encrochat, enligt myndigheten.

Nationellt forensiskt centrum, NFC, gör forensiska, kriminaltekniska, analyser av till exempel vapen, fingeravtryck eller blod, som en del i polisens utredningar av misstänkta brott.

Verksamheten har återkommande haft problem med långa handläggningstider för analyserna. Och trycket på NFC ökade ytterligare under förra året, då polisen drog igång flera större utredningar – bland annat inom ramen för särskilda insatsen Rimfrost, men även till viss del av materialet som kom från dom omtalade Encro-chattarna som polisen fick tillgång till förra året.

– Ökningen är stor och den forensiska undersökningsdelen i utredningsarbetet har större påverkan i dag, än vad den haft tidigare. Mycket på grund av att den tekniska bevisningen får ett ett högre värde. Det är svårt att säkerställa annan bevisning inom vissa delar, kanske i synnerhet inom den grova organiserade brottsligheten, säger Hanna Karlström, biträdande avdelningschef vid NFC.

Vid årsskiftet var medeltiden för handläggningen av ett ärende vid NFC 33 dagar. Vid månadsskiftet april-maj var medeltiden 50 dagar, enligt statistik som Ekot tagit del av.

Och antalet öppna ärenden har ökat från drygt 10 000 vid årsskiftet, till knappt 12 000.

– Inflödet har varit högt under lång tid, vi har en årlig volyminströmning, ökande, med ungefär tio procent. Dessutom är innehållet i begäran som kommer till NFC mer resurskrävande, ärendet är helt enkelt mer komplexa, säger Hanna Karlström igen.

Vid årsskiftet inledde NFC en så kallad särskild händelse – med målet att korta handläggningstiderna i de mest prioriterade utredningarna, som till exempel grova brott eller där brottsoffret är särskilt utsatt. I de ärendena ser man en viss förbättring, enligt myndigheten.

Just nu pågår även en utbyggnad av NFC:s verksamhet på flera orter i landet. Något som på sikt kommer korta handläggningstiderna, säger Hanna Karlström.

– Det är ett långsiktigt arbetet, och uppbyggnad pågår. Det kommer ta ytterligare något år innan vi kommer se fulla effekten av det, är vår bedömning, säger Hanna Karlström.