MSB

Kristinehamn har lager som kan rädda Europa

0:57 min
  • EU:s sjukvårdslager i Kristinehamn användes för första gången tidigare i november när sjukvårdsmateriel skickades till Lettland.

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick uppdraget att bygga upp ett sjukvårdslager för ungefär ett år sedan och man står redo att hjälpa fler.

  • "Här är Sverige med och bygger en EU-gemensam beredskap", säger enhetschef Björn Johansson.