Ny granskning

Kritik mot Försäkringskassans förebyggande arbete

1:57 min
  • Försäkringskassans förebyggande insatser för att förhindra långtidssjukskrivningar används inte i så stor utsträckning och är dessutom relativt okända, det visar en granskning som Riksrevisionen gjort och som presenteras i dag.
  • Granskningen slår även fast att Försäkringskassan prioriterat arbetet med de här ersättningarna lågt. I stället används insatserna i rehabiliterande syfte, alltså inte preventivt.
  • Riksrevisionen rekommenderar nu att regeringen tydliggör uppdraget till myndigheten om att arbeta förebyggande med sjukskrivningar.