Skolinspektionen

Kritik mot skola för elever med diagnoser

2:11 min
  • Skolinspektionen riktar kraftig kritik mot en resursskola för elever med diagnoser som autism och adhd.
  • Föräldrar och tidigare lärare anmälde skolan till Skolinspektionen, eftersom de anser att eleverna inte får den undervisning de har rätt till och att skolan inte kommer till rätta med hot och våld.
  • Skolchefen Åsa Enström, skriver i en kommentar till Ekot att de tar kritiken på allvar och kommer att använda beslutet som ett stöd i skolans pågående utvecklingsarbete.