Prostitution

Behandling för sexköpare saknas i stora delar av landet

1:59 min
  • Att polisen trappat upp insatserna och griper fler sexköpare innebär att allt fler män söker hjälp för att sluta köpa sex.
  • Efter Stockholmspolisens senaste tillslag när rekordmånga sexköpare, 91 stycken, greps var det en majoritet som ville ha stöd.
  • Men nu riktas kritik från flera håll mot att det i stora delar av landet saknas specialiserad samtalsbehandling.  

– Det behövs ju, det här ett stort problem uppenbarligen eftersom polisen bara här i Stockholm fick fast så många på en vecka. Och prostitution finns inte bara i storstäder, det finns ju runt om i landet, säger Marie Johansson som arbetar som samtalsbehandlare på den så kallade Kast-mottagningen i Stockholm.

Kast står för köpare av sexuella tjänster och tar emot män som vill sluta köpa sex eller få hjälp med andra problematiska sexuella beteenden, som exempelvis tvångsmässigt porrsurfande. Även anhöriga erbjuds stöd.

Som Ekot tidigare berättat har polisen de senaste åren trappat upp arbetet mot prostitution och människohandel på i alla landets polisregioner. Fler poliser har utbildats och förra året greps och lagfördes över 450 sexköpare, också det en rekordsiffra.

Även hos Kast i Stockholm ser man en ökning: 35 procent fler personer sökte hjälp. Den högsta andelen hittills och mottagningen ser en koppling till polisens upptrappning. De två samtalsbehandlarna på Kast hade förra veckan fullt upp med att kontakta de sexköpare som greps veckan innan, och som tackat ja till samtalsstöd.

– Vi har slitit på ganska bra. Vi är ju bara två två men det fungerar, man får bara sätta sig ner och ringa upp dem som vill bli uppringd och vi fick väl in 63 stycken, säger Marie Johansson.

Men flera av männen kommer från andra delar av landet där det saknas Kast-mottagningar. Verksamheten är frivillig och finns i dag endast i sju kommuner.

I en pilotstudie vid Kast-mottagningen i Göteborg svarar de männen som intervjuats att behandlingen hjälpt dem att sluta köpa sex. Jenny Rangmar, forskare vid FOU i Väst som är en kommunal forsknings- och utvecklingsavdelning, instämmer i att stödet behövs på fler orter.

– Det är för få, det är för litet här i Göteborg och det är definitivt för litet i hela Sverige.

Malin Andersson är socialarbetare i Stockholm och har många års erfarenhet av att jobba mot sexköp och människohandel. Hon var med vid polisens riktade tillslag för två veckor sedan och säger att det behövs mer stöd till både dem som säljer och köper sex. Malin Andersson efterlyser mer riktade insatser från nationellt håll.

– Ja, jag tänker att man ska direktiv som ska droppa neråt till kommuner och regioner utifrån att den här gruppen måste vi jobba mycket mer riktat mot och på ett mycket bättre sätt.