INFRASTRUKTÖR

Kritiken: ”Trafikverkets framtidsförslag missar klimatmålen”

2:00 min
  • Trafikverket har gett regeringen ett förslag om hur vägar och järnvägar bör planeras de kommande årtiondena.
  • Enligt Trafikverket är det viktigt med dyrare drivmedel, fler elfordon och biobränslen för att nå klimatmålen, men det här räcker inte menar kritiker.
  • "Det behöver framgå hur man kan planera infrastrukturen så klimatmålen kan nås", säger Joanna Dickinson, klimathandläggare på Naturvårdsverket.