Pakistan

Kritiserat lagförslag skapar konflikt

1:38 min
  • I Pakistan har journalister och fackförbund hamnat i en konflikt med regeringen om ett lagförslag vars syfte är att reglera mediemarknaden.
  • Kritikerna menar att detta är ännu ett sätt för staten att kringskära yttrandefriheten.
  • Regeringen anser att det finns luckor i det nuvarande systemet och vill därför att alla slags medier regleras av en och samma myndighet - ett av förslagen är att den ska få utfärda böter till bolag som inte följer reglerna eller som publicerar falska nyheter.