PISA

KU granskar: Ord står mot ord om Pisa-mätningen

2:05 min
  • Frågan om hur utbildningsminister Anna Ekström hanterat turerna kring den omdebatterade PISA-mätningen ska snart avgöras av konstitutionsutskottet, KU.
  • Ekot har tagit del av de svar som KU begärt in från regeringskansliet.
  • Där framkommer det att ord står mot ord i frågan om vad utbildningsministern faktiskt visste om Skolverkets misstankar att för många elever sållades bort från att delta i PISA-mätningen.