Familjeliv

Kurs hjälper föräldrar ur onda cirklar

1:44 min
  • För de föräldrar som har behov av extra stöd och nya verktyg för att klara familjelivet i vardagen finns hjälp att få.
  • Enköpings kommun erbjuder en så kallad copeutbildning för just detta syfte
  • "Den kan hjälpa till så att man kanske känner sig mindre stressad i negativa situationer", säger Ann-Charlotte Silén, copesamordnare vid Enköpings kommun.