Våld i nära relationer

Kvinnojourens krav: Våldsamma män borde mista vårdnad om sina barn

1:30 min
  • När en kvinna tvingas söka skydd efter att ha blivit misshandlad av den man hon har barn med är lagen om umgängesrätt ett stort problem.
  • Det anser Kvinnojouren i Huddinge, som kräver att en våldsam man inte beviljas gemensam vårdnad om barnen.
  • "Han ska överhuvudtaget inte få träffa vare sig kvinnan eller barnen så länge de bor hos oss", säger Snövit Janson, kommunikationsansvarig för Kvinnojouren i Huddinge.