CORONAPANDEMIN

Kvinnojouren: Fler söker hjälp när restriktionerna lättat

1:10 min
  • Sex av tio kvinnojourer har upplevt ett ökat tryck under pandemin, visar en ny enkät från riksförbundet Unizon.

  • Många kvinnor har inte vågat söka hjälp förrän nu i sommar då restriktionerna lättat.

  • "Vi har haft ett högt tryck under hela sommaren", säger Leona Larsson på Kvinnohuset Tranan.