Kvinnojourer om skärpta straff: Måste följas upp

1:19 min
  • Regeringen föreslår nu flera skärpta straff vid våld i nära relationer, bland annat ska det blir lättare att ge kontaktförbud.
  • Riksorganisationerna för kvinnojourer hade velat se ett ökat förebyggande arbete. 
  • "Det är mycket lidande för kvinnor, man försöker lämna men kommer inte loss.", säger Jenny Westerstand, ordförande på Roks.