Mäns våld

Kvinnorna mördades – trots kontakt med myndigheterna

0:39 min
  • Av de 17 kvinnor i länet som mördades av en närstående man mellan 2016-2020, hade hälften redan kontakt myndigheter om våldet. Det visar en kartläggning SVT gjort.

  • Socialstyrelsen konstaterar att myndigheter blivit bättre på att ställa frågor om våldsutsatthet, men att utredningar och stödsamtal kan dröja.

  • Det kan även vara så att många män som vårdas för psykiska problem och missbruk enbart får hjälp med sitt missbruk.