coronaviruset

Kyrkan vill släppa in fler besökare – utifrån antalet kvadratmeter

1:26 min
  • Sveriges kristna råd har bett regeringen justera pandemilagen så att kyrkor kan göra som butiker och släppa in besökaren utifrån antalet kvadratmeter.

  • Kyrkorum är oftast stora och det kan upplevas som annorlunda att de upprätthåller sig efter gränsen på åtta personer.
  • "Jag tänker att i såna här tider blir vår existentiella hälsa inte blir bättre, många av oss mår lite dåligt för att vi inte kan möta en människa ansikte mot ansikte.", säger Ingrid Holmström Pavval, tillförordnad kyrkoherde i Umeå pastorat.