Enkät

Kunskap om kyrkovalet varierar

1:14 min
  • Bland eleverna på Katedralskolan i Uppsala är det inte alla som känner till att det är kyrkoval på söndag.
  • Den som fyllt 16 år, är medlem i Svenska kyrkan och är kyrkobokförd i en församling i Sverige får rösta.
  • "Jag hade seriöst ingen aning om det här men nu tror jag att jag kollar upp det", säger eleven Daisy.