Miljöbilar.

Laddhybriders klimatprestanda analyseras i ny studie

1:57 min

Laddhybridbilar kan under vissa omständigheter få lika bra, eller till och med bättre klimatprestanda än elbilar, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Det krävs en kombination av elektrifiering och biobränslen, för att EU ska ha en chans att klara utsläppsmålen för fordonsflottan år 2050. Det menar Öivind Andersson, professor i förbränningsmotorteknik på Lunds universitet.

Med hjälp av livscykelanalyser har han och kollegan Pål Börjesson jämfört hur olika biltyper kan påverka utsläppen av koldioxid framöver.
Det visade sig då att laddbara hybridbilar kan få bättre klimatprestanda än elbilar – om man räknar de totala utsläppen från tillverkning till skrotning.

– En laddhybrid går framförallt på el, så den använder förhållandevis lite bränsle. Det gör dels att bränslet räcker till fler bilar, dels att batterimineralerna räcker. För laddhybriderna har små batterier jämfört med elbilar, menar han.

Allra bäst blir det enligt studien om laddhybriderna tankas med biobränsle som etanol/E85 eller biodieseln HVO, Hydrerad Vegetabilisk Olja, ofta kallad HVO100. Idag är det dock få hybridbilar som går att tanka med nåt annat än bensin, och det går inte att ersätta rakt av med etanol. Men det finns laddhybrider med dieseldrift som går att tanka med HVO.

– Om man har en hyfsat modern dieselbil, så kan man tanka HVO och få väldigt bra klimatprestanda, säger Öivind Andersson.

Resultaten av en sån här analys beror förstås mycket på vilken indata som används. Till exempel är det viktigt att biobränslen tillverkas på ett hållbart sätt. Att biobränslen behövs även i fortsättningen är viktigt att känna till, så att statliga regler och skatter styr utvecklingen åt rätt håll, menar Öivind Andersson.

– Lagstiftarna sätter ju reglerna som bilindustrin måste följa, säger han.

🎧 Hör mer i Vetenskapsradion På djupet

Källa: The greenhouse gas emissions of an electrified vehicle combined with renewable fuels: Life cycle assessment and policy implications.
Öivind Andersson och Pål Börjesson. Applied Energy, 2021. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116621