DROGHANDEL

Lag stoppar polisen från att undersöka misstänkta paket

1:52 min
  • Postlagen och sekretessen gör att polisen inte kan undersöka misstänkta paket på postterminalen, men lagen kan komma att ändras till sommaren.
  • En som har varit med som expert när förslaget på lagändring tagits fram är Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.
  • "Många som känner en oro och frustration att man inte har rätten att kontakta polisen vid misstanke", säger hon.