Lagar och regler

Sveriges Radio har ett omfattande regelverk att följa, till exempel radio- och tv-lagen, sändningstillståndet och yttrandefrihetsgrundlagen.

Radio- & tv-lagen

Radio- och tv-lagen (RTL), som inte bara gäller public service-företagen utan all svensk radio- och tv-verksamhet, reglerar bland annat frågor om tillståndsgivning och granskning men innehåller också vissa bestämmelser om sändningarnas innehåll och om reklam.

Sändningstillstånd och medelsvillkor

I sändningstillståndet (ST) regleras de villkor som staten ställer på Sveriges Radio som ett public service-företag, och här finns de flesta bestämmelser som gäller utformningen av själva programmen och på vilken typ av innehåll som ska finnas i programutbudet. Det finns en komplettering till sändningstillståndet som gäller sändningar med digital teknik.

Sändningstillståndet kompletteras också av medelsvillkor som reglerar hur de medel som företaget tilldelas får användas, hur organisationen ska utformas, hur verksamheten ska bedrivas och hur redovisning och revision ska genomföras. Sveriges Radio ska varje år till regeringen, i den så kallade public service-redovisningen, redogöra för hur bolaget har uppfyllt sitt uppdrag enligt sändningstillstånd och medelsvillkor. Läs mer under Publikationer.

Lagar om yttrandefrihet

Sveriges Radio lyder också under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), den av Sveriges två grundlagar som reglerar yttrandefriheten i bland annat radiosändningar och våra publiceringar på sverigesradio.se och SR Play.

För diskussionsforum och kommentarsfunktioner på våra digitala plattformar gäller lagen om elektroniska anslagstavlor som reglerar vårt ansvar vid efterhandsmoderering. Dessutom är vi förstås skyldiga att följa alla andra lagar i samhället, till exempel upphovsrättslagen och brottsbalken.