Lagen med regler om anställningar ska ändras

3:34 min

Det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp personal. Men anställda ska också få mer stöd om de blir uppsagda, och kunna utbilda sig mer medan de jobbar. Det vill regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

De flesta villkor på den svenska arbetsmarknaden bestäms av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. Som löner, till exempel. Men just reglerna om hur och när en arbetsgivare får säga upp anställda, finns i lagen om anställningsskydd LAS. I LAS finns också regler om när en vikarie har rätt att få fast anställning.

Men nu ska lagen om anställningsskydd, LAS, ändras. Det är framför allt Centerpartiet och Liberalerna som velat det. De två partierna har haft det som krav för att stödja regeringen. De menar att företagen vågar anställa fler personer om det blir lättare att säga upp anställda. Men kritiker menar att skyddet för de anställda blir sämre om man ändrar lagen så här.

Det här har varit en svår politisk fråga. Många inom det stora regeringspartiet Socialdemokraterna tycker till exempel att det är en dålig idé. Men nu har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat hur de vill att lagen ska ändras.

Arbetsmarknadsministern Eva Nordmark säger att det är en stor förändring på svensk arbetsmarknad.

– Det vi idag kan presentera, det är den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Arbetsrätten reformeras. Företagen får ökad flexibilitet och möjligheter att anställa. Samtidigt som vi skapar en bättre balans i anställningsskyddet, säger Eva Nordmark.

Lagen ska ändras så att det blir lite lättare för arbetsgivare att säga upp anställda. Arbetsgivaren får större möjlighet att välja vilka som ska sägas upp. Men det ska också bli lättare för personer som har tillfälliga anställningar att bli fast anställda.

Partierna satsar också mycket pengar på utbildning. Personer som jobbar ska kunna få pengar till att studera i ett år. Och personer som blir av med jobbet ska få mer stöd och hjälp, att till exempel utbilda sig.

Nu ska olika delar av det svenska samhället säga vad de tycker om förslaget. Till exempel myndigheter och organisationer. Planen är att förändringarna ska börja gälla 1 oktober nästa år.