Lagen om barnfridsbrott tolkas på olika sätt av flera domstolar

7:43 min
  • Sedan ett år tillbaka är det straffbart att låta barn bevittna våld mellan närstående, enligt lagen om barnfridsbrott. Men det finns vissa oklarheter kring lagen, bland annat hur domstolarna ska avgöra vad som krävs för att ett barn ska anses ha bevittnat misshandel.

  • En granskning i projektet "Se barnen", som arbetar för att barn inte ska behöva uppleva våld i hemmet visar att domstolarna dömer olika.

  • Hör Hanna Lindqvist, en av medförfattarna till granskningen, och Karin Sjömilla, barnrättsjurist hos Rädda barnen.