MÖDRAVÅRD

Situationen för gravid och bebisar har försämrats allvarligt under pandemin

2:00 min
  • Pandemin har förvärrat situationen för gravida och bebisar, speciellt i låg- och medelinkomstländer, enligt en sammanställning i Lancet Global Health.
  • Fler dödfödda barn och gravida har dött och en förklaring kan vara att mödravården hamnat i skymundan när annan vård hamnat i fokus.
  • ”Man blir ju förskräckt över siffrorna, det är ändå 40 studier som pekar åt ett håll”, Ewa Andersson, barnmorska och tillförordnad lektor vid Karolinska Institutet.