Cementa

Lagrådet granskar förslag som öppnar för förlängd kalkbrytning

1:00 min
  • Lagförslaget som skulle kunna ge regeringen möjlighet att förlänga Cementas tillstånd för kalkbrytning presenteras under tisdagen för Lagrådet, som ska granska hur förslaget förhåller sig till övrig lagstiftning. 
  • I det nuvarande lagförslaget finns ingen tidsgräns för hur länge brytningen kan pågå, vilket skulle öppna för regeringen att ge ett längre tillstånd än de åtta månader som stenen räcker till.
  • Mängden sten som får brytas påverkas inte av en eventuellt förlängd tidsfrist.