SVENSK POLITIK

Lagrådet säger nej till uppluckrat strandskydd

1:31 min
  • Den omdebatterade lagrådsremissen om ett förändrat strandskydd har oklarheter och brister, enligt Lagrådet - som säger nej till förslaget att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag, och i stället säkerställa en zon för fri passage.

  • Ett av Centerpartiets krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister var ju en uppluckring av strandskyddet, och efter hårda förhandlingar enades S, MP och C i november om ett förslag, som Lagrådet nu har granskat.

  • Och de höga juristerna har en rad invändningar. Bland annat saknas det delvis beredningsunderlag, vilket - enligt Lagrådet - gör det "mycket svårt" att överblicka de rättsliga konsekvenserna av de ändringar som föreslås.