GEOLOGISKA MÄTNINGAR

Lågt flygande plan i östra Jämtland – kan skrämma och störa djur

0:35 min
  • Med start på måndagen kommer flygmätningar att genomföras i de östligaste delarna av länet, i Bräcke och Ragunda kommun, men också delar av östra Härjedalen.

  • Flygningarna genomförs på uppdrag av SGU, Statens geologiska undersökning, för att undersöka berggrundens strukturella drag och uppbyggnad.

  • Mätningarna görs med flygningar på 60 meters höjd och riskerar att skrämma eller störa djur, meddelar länsstyrelsen.