CORONAVIRUSET I NORRBOTTEN

Lågt tryck på covidvården i Norrbotten

0:25 min
  • Region Norrbotten rapporterar en måttlig spridning av coronaviruset i länet under förra veckan. Även trycket på sjukhusen är på en låg nivå, jämfört med tidigare under pandemin.

  • Boden, Haparanda, Kiruna och Piteå sticker ut en aning vad gäller smittspridning per 1000 invånare, med siffror högre än rikssnittet.

  • Men för länet som helhet så ligger smittspridningen en bra bit under rikssnittet.