SVENSK STUDIE

Lågutbildade löper högre risk att dö vid hjärtstopp utanför sjukhus

0:37 min
  • I en ny studie från Karolinska institutet har forskarna har analyserat över 30 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus mellan åren 2010- 2017.

  • Låg utbildning och låg inkomst kopplades till lägre överlevnad. 

  • Sambandet sågs både bland män och kvinnor. Däremot kan studien inte fastställa några orsakssamband.