VÅRDCENTRALER

Läkarbristen hindrar utbildning av nya läkare

1:59 min
  • 12 av Sveriges 21 regioner har ont om vårdcentralsläkare, enligt uppgifter från Socialstyrelsen.
  • Men trots att många vårdcentraler vill hjälpa till att utbilda nya så kan de inte göra det. Anledningen är bristen på fast anställd personal.
  • "Det är en moment 22-situation", säger Dan Thorn är verksamhetschef vid sjukstugan i Malå i Västerbotten.