ÖSTERSUNDS SJUKHUS

Läkare på kirurgen slår larm om hotad patientsäkerhet

2:01 min
  • Tolv överläkare på kirurgmottagningen larmar nu om att patientsäkerheten är hotad på kirurgen vid Östersunds sjukhus.
  • Bristen på vårdplatser och ökad arbetsbelastning ökar risken för vårdskador, enligt läkarna.
  • "Vi har gått från 54 vårdplatser till 36 på kirurgen, så just nu har vi mindre kapacitet än vad vi brukar ha på somrarna och vi klarar inte av vårt uppdrag", säger Johannes Enebog, överläkare.