LÄKARUPPROR

Läkarföreningen i öppet brev till regionen: "Förtroendet är förbrukat"

1:52 min
  • Krisen mellan den medicinska personalen inom sjukvården i Region Jämtland Härjedalen och regionledningen fördjupas allt mer.

  • I ett öppet brev till regionpolitikerna skriver Jämtlands läns läkarförening: "Förtroendet är helt förbrukat" och brevet tar upp problem med vårdköer, få vårdplatser, osäker vårdsituation och dålig arbetsmiljö för personalen.

  • "Vi ser inte att regiondirektör Hans Svensson och hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist leder regionen framåt – de måste gå", säger Annika Östling, ordförande Jämtlands läns läkarförening.

P4 Jämtland söker kommentarer från högsta regionledningen.