Corona

Läkemedelsverket granskar 280 fall av död efter vaccinering

1:44 min
  • Läkemedelsverket har fått in 68 000 rapporter om biverkningar av coronavaccin.
  • En tiondel av rapporterna har hittills granskats och i drygt 280 av dessa rapporteras misstankar om att biverkningen lett till dödsfall.
  • " Rapporterna tolkas som just misstankar och utgör en del av vår övervakning av de redan godkända vaccinerna" säger Karin Vengemyr, chef för biverkningsgruppen vid Läkemedelsverket.