Astra Zenecas vaccin

Läkemedelsverket: Ovanlig klinisk bild

1:40 min
  • Vaccineringen med Astra Zeneca pausas i väntan på EMA:s och Läkemedelsverkets utredning kring biverkningar av vaccinet blir klar.
  • De som fått biverkningar av Astra Zenecas vaccin har en ovanlig klinisk bild, säger Läkemedelsverket.
  • "Ser man någonting som skulle kunna ha ett orsakssamband med vaccinet så är det högsta prioritet att utreda det", säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.