Psykisk ohälsa hos barn

Länets kulturskolor i nytt projekt

1:59 min
  • Sedan i januari är länets musik och kulturskolor med i ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.
  • Projektledaren Christer Olofsson berättar om ett arbete som redan börjat, att se till att barnen får verktyg med sig som kan hjälpa till i svåra stunder.
  • Ett projekt som finansieras av allmänna Arvsfonden.