REGION VÄSTERNORRLAND

Långa väntetider på BUP vanligaste orsaken till patientanmälningar

0:45 min
  • Barn- och ungdomspsykiatrin i länet är inte tillräckligt tillgänglig för sina patienter, enligt en sammanställning anmälningar till patientnämnden under förra året som rör psykisk ohälsa bland unga i Västernorrland.

  • 30 av totalt 52 inkomna anmälningar rör brister i tillgänglighet, till exempel att väntetiderna varit för långa, enligt rvn.se.

  • "Det som framkommer i rapporten är brister som är kända för oss och det är beklagligt att vi inte räcker till just nu. Under den senaste tiden har vi genomfört flera förändringar som vi hoppas ska förbättra situationen", säger Mia Fridstaden, t f länsverksamhetschef för BUP i Västernorrland.