Hur kan integrationen förbättras?

15 min
  • I SNS:s forskningsprojekt Lärdomar om integration har forskare under tre år sökt kunskap om hur integrationen skulle kunna fungera bättre i Sverige.
  • ”Det finns inte en lösning, det krävs en palett av åtgärder, men tidiga insatser är viktiga”, säger Gabriella Chirico Willstedt som är forskningsledare på SNS. 
  • Safa Zadany berättar om sina erfarenheter som nyanländ till Sverige.

Inslaget sändes i Ekots lördagsintervju. Programledare Monica Saarinen.

Maja Lagercrantz
maja.lagercrantz@sverigesradio.se