GRANSKNING

Längre väntetider för IVF på grund av pandemin

1:55 min
  • Väntetiderna för assisterad befruktning med ägg- eller spermiedonation har ökat på de flesta håll på grund av coronapandemin, visar en kartläggning som P1-programmet Kaliber gjort.

  • Eftersom det finns en åldersgräns för IVF gör det att vissa kvinnor riskerar att inte få behandling i tid.

  • "Vi har varit tvungna att prioritera akutsjukvård", säger Ian Milsom områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhus.

Coronapandemin har gjort att väntetiderna för assisterad befruktning med ägg- eller spermiedonation hos regionerna har ökat på de flesta håll. Men de skiljer sig mycket åt mellan de sex universitetssjukhus som erbjuder regionfinansierad fertilitetsbehandling.

Det visar en kartläggning som P1-programet Kaliber har gjort. En av dem som drabbats av längre väntetider är Maria, som vi kallar henne.

- Längtan efter ett barn skjuts ju bara framför en, framför en, framför en liksom. Och jag har inget emot att folk blir föräldrar när de är äldre, men jag vill inte bli en jättegammal förälder, säger Maria.

Det är coronapandemin som gjort att bristen på donerade spermier har ökat och det i sin tur gör att köerna växer.

Och hur snabbt man kan få behandling skiljer sig åt beroende på var i landet man söker vård- och om man är i behov av donerade ägg – eller spermier.

Kortast väntetid för äggdonation är i Skåne – på tre månader – och längst väntetid har Örebro och Östergötland med cirka ett år.

Är man istället i behov av spermiedonation är väntetiden kortast i Örebro – sex till nio månader – medan man vid Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg får vänta i minst tre år med över 700 personer i kö.

- Vi har varit tvungna att prioritera akutsjukvård, livshotande tillstånd och en hel del av våra verksamheter har tyvärr fått lida för detta, säger Ian Milsom.

Att regionerna dessutom har en gemensam åldersgräns på 40 år för när man som kvinna får börja en behandling- gör att kvinnor som närmar sig den riskerar att inte få behandling i tid. En av dem är Maria.

- Vi hamnar ju i kön på Sahlgrenska och livet kändes som att ja, men det står still, vi kan ingenting göra, säger Maria.

Dessutom gör de långa väntetiderna att man på vissa håll i landet inte får ställa sig i kö efter en viss ålder - eftersom man då riskerar att inte få behandling i tid. I Västra Götaland är den gränsen nu 37 år.

- Så vi har ju den gränsen som vi arbetar med idag. För vi vet att vi har en lång väntetid tyvärr, säger Ian Milsom, områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhus.

En av lösningarna för att få ner köerna är marknadsföring som ska locka fler att donera, säger Ian Milsom.

Men att göra som en del privata kliniker och importera spermier från Danmark för att avhjälpa bristen, är inget alternativ för Sahlgrenska.

– Skälet att vi inte gör det är att vi vill kunna kvalitetssäkra de spermier vi använder. Det innebär vi garanterar att de är bra, vi vet att vi har gjort en utredning och vi kan stå för kvaliteten, säger Ian Milsom områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhus.