ÖSTGÖTSKA FÖRETAG

Långt kvar till jämställda bolagsstyrelser – bara 23 procent kvinnor

1:27 min
  • Knappt var fjärde styrelseledamot i östgötska bolag är en kvinna, det visar 100-listans årliga undersökning som presenterats vid Kammarforum under onsdagen.
  • 100-listan skapades 2014 för att öka den kvinnliga kompetensen i styrelserummen, något som resulterat i ett 80-tal rekryteringar, men utvecklingen framåt går i långsam takt.
  • "Årets resultat tyder på att det finns mer att göra och att initiativ som 100-listan verkligen behövs", säger projektledare Emma Meijer.