SR GRANSKAR

Länsstyrelsen: Få elbilar har inneburit mindre laddstöd

1:56 min
  • Omkring 1500 laddbara bilar registrerades i Västernorrland förra året men totalt ligger länet efter, till exempel, Västerbotten som hade 30 procent fler laddbara bilar år 2020.

  • Att elfordonen är få i Västernorrland är en av anledningarna att länet fått minst stöd till privata laddstationer i landet .

  • "Jag hoppas vi framöver ska kunna informera mer om att det här stödet finns att söka", säger Love Frykman energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västernorrland.