LINKÖPING

Besked om Ostlänken – nu kan det bli resecentrum vid Kallerstadsleden

0:35 min
  • Länsstyrelsen skriver i ett yttrande till Trafikverket att järnvägen ska dras i den så kallade Steningekorridoren.

  • Det gör att mycket talar för att Ostlänken dras genom Linköping och att ett nytt resecentrum byggs vid Kallerstadsleden, väster om Stångån.

  • Det är ett alternativ som även Linköpings kommun för fram, som ett alternativ till en tunnel under staden – imorgon ska kommunen lämna sitt yttrande till Trafikverket.