STENBRYTNING

Länsstyrelsens krav på Cementa i nya ansökan

0:46 min
  • Cementa ska visa om Sverige kan försörjas med cement från andra anläggningar – det kräver länsstyrelsen i nästa ansökan om att bryta kalksten till cementfabriken i Slite.

  • Länsstyrelsen vill även att Cementa redovisar hur mycket sten de ska bryta själva och köpa från andra, hur Tingstäde träsk påverkas av brytningen och om vatten som nu pumpas ut i havet i stället kan ledas tillbaka på land för att öka bildningen av grundvatten.

  • När det gäller cement från andra länder vill Länsstyrelsen att bolaget jämför miljökonsekvenserna av det med tillverkning i fabriken i Slite.