MILJÖ

Länsstyrelsens nya insats – så ska invasiva jättebalsaminen utrotas

1:30 min
  • Nu tar Länsstyrelsen i Västra Götaland nya tag för att utrota den invasiva arten jättebalsamin.

  • 1 500 brev med information om hur man blir av med växten ska skickas ut till markägare, det var Göteborgs-Posten först med att berätta.

  • "Problemet är framför allt för den biologiska mångfalden", berättar länsstyrelsens samordnare Klara Jansson i inslaget.