KAUNIS IRON

Länsstyrelsens oro över gruvbolagets ansökan: Stora mängder kemikalier

1:32 min
  • Mark- och miljödomstolen är på plats i Kaunisvaara för att titta närmare på den befintliga gruvverksamheten och på det planerade utökade gruvområdet.

  • Det är en del i domstolens prövning av Kaunis Irons ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet i Tapuli, Palotieva och Sahavaara gruvor.

  • Länstyrelsen i Norrbotten har yttrat sig till domstolen och menar att ansökan bör avslås.