KLIMATET

Lantbrukare satsar på klimatsmartare jordbruk

1:51 min
  • "Alla får ju bidra med det man kan. Och i jordbruket har vi mycket vi kan göra", säger lantbrukarna Erik Levander och Maria Eriksson på gården Bols på södra Gotland.

  • De har minskat de fossila utsläppen genom att byta till biobränslen och använda mindre och bättre konstgödsel.

  • Utsläppen från själva åkermarkerna minskar de genom att odla vall, som binder koldioxid och hindrar utsläpp genom att marken aldrig är bar.