Geografi

Lantmätare från Gävle snyggar till gränsen mot Norge

1:19 min
  • Just nu gör ett arbetslag från Gävle en översyn av riksgränsen mot Norge.
  • Under året är det tolv personer som kommer att restaurera en tredjedel av sträckan i år och hel gränsen kommer att vara klar 2024. 
  • "Vi kommer att röja gränsgatan, laga rösen och fixa så det blir rent och snyggt", säger projektledaren Michael Munter.