Lärarhandledning till Bröderna Lejonhjärta

Här kan du ladda ner lärarhandledning och kreativ uppgift till Bröderna Lejonhjärta.

Lärarhandledning

Vi hoppas att vår lärarhandledning ska göra det enkelt att arbeta med serien i ett klassrum, samtidigt som ni får en mysig lyssningsstund tillsammans.

Att lyssna på en dramatisering övar hörförståelse. Att prata om en gemensam upplevelse övar förmågan att tolka en berättelse och att förstå andras perspektiv.

Kreativ uppgift

För de lärare som vill fördjupa arbetet med Bröderna Lejonhjärta har vi även en kreativ uppgift kopplad till serien, där eleverna får skriva en egen saga med inspiration av Bröderna Lejonhjärta. Varje avsnitt blir ett kapitel i elevens egen saga, med språkutvecklande uppgifter i varje del.

Lärarhandledningen och den kreativa uppgiften är kopplade till Lgr 11 och använder sig av aktivt reflekterande med hjälp av lässtrategier för att stärka elevernas språkutveckling.

Lärarhandledningen och den kreativa uppgiften är skriven i samarbete med Maria Björsell, speciallärare samt lärare i svenska, SO och matematik.

Vi tar tacksamt emot både ris och ros kring allt vårt lärarmaterial, så att vi kan bli ännu bättre. Mejla barnradion@sverigesradio.se med dina synpunkter!