Utbildning

Larmet – lärare skriver egna läromedel

1:33 min
  • Neddragningarna på läromedel i den svenska skolan har lett till att många lärare tillverkar sina egna läromedel, enligt intresseorganisationen Läromedelsförfattarna.
  • Det oroar den tidigare utbildningsministern, miljöpartisten Gustav Fridolin, som just nu utreder frågan om läromedel för regeringen.
  • “Det är ju tid som annars skulle kunna gå till den direkta kontakten med eleverna”, säger Gustav Fridolin.

 – Det är ju tid som annars skulle kunna gå till den direkta kontakten med eleverna och det som krävs för att förbereda undervisning och se till att ha det där extra motiverande samtalet med den elev som behöver det, säger Gustav Fridolin (MP).

Gustav Fridolin har regeringens uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka läromedlens ställning i skolan. Den 15 augusti presenterar han sina slutsatser.

Det handlar om både digitala läromedel och traditionella läroböcker. I dag finns det inga bestämmelser om läromedel i Skollagen och den utgiftsposten har minskat med två tredjedelar sedan 1980-talet.

Åsa Fahlén är ordförande för Lärarnas riksförbund och kritisk till att produktion av läromedel blivit en uppgift för lärare.

– Tillverka handlar ju mycket om att man själv sitter och skriver och man själv gör övningsuppgifter och att man själv sitter och gör kompendier och så vidare. Och det här är faktiskt, tyvärr, en kultur som lite grann har odlats och premierats ute i skolorna. Det anses som lite fint att själv sitta och tillverka sina egna. Ja, det uppmuntras till och med.

– Detta är i mångt och mycket en ekonomisk fråga. Det är väl jättefint om lärarna sitter och producerar själva, så slipper man köpa in, säger ordförande för Lärarnas riksförbund Åsa Fahlén.

Både Åsa Fahlén och Gustav Fridolin anser att valet av läromedel är uppgift för den enskilde läraren. I en undersökning, gjord av intresseorganisationen Läromedelsförfattarna, uppger 86 procent av de tillfrågade lärarna att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs i undervisningen.

– Digitaliseringen riskerar leda till att makten över läromedelsinköpen, när man väl köper läromedel, flyttas till mer central nivå, säger Gustav Fridolin (MP).