KLIMAT

Larmet: Miljömålen krockar – och bäddar för elbrist

1:57 min
  • Artskyddsutredningens förslag till skydd av fåglar och växter krockar med behovet av kraftig utbyggnad av elproduktion och elöverföring.

  • Flera remissinstanser befarar längre prövningstider, dyrare produktion och försenad elutbyggnad.

  •  Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén efterlyser en komplettering av utredningen som beaktar elbehovet.