Lars Norén i samtal om samhällsklimatet 1998

40 min

I kulturredaktionens program "Har vi nog med vår egen kamp?" 1998 frågade sig sociologerna Lena Engelmark och Marie Granmar apropå två aktuella pjäser vad som skulle hända i samhället vid millennieskiftet, när företagen rationaliserar, människor blir över och staten ger upp sitt ansvar?

En ny sorts social utslagning som drabbade på alla nivåer hade då behandlats i Lars Noréns TV-pjäs "Personkrets 3:1" och schweizaren Urs Widmers "Top dogs" på Orionteatern i regi av Linus Tunström.

För att få svar sökte de upp Lars Norén, Linus Tunström och psykoanalytikern Johan Schubert.