REGION VÄSTERNORRLAND

Lättare att kontakta Ungdomsmottagningen

1:16 min
  • Västernorrlands ungdomar kommer lättare i kontakt med Ungdomsmottagningen, något som Regionen menar är en följd av coronapandemin.
  • Tider finns att boka på webben, vid alla mottagningar i länet och man når i större utsträckning unga på landsbygden.
  • "Vi kan se att det ökar från glesbygden och vi ser att ungdomar bokar mer från ställen där de är trygga", säger Carolin Eriksson, enhetschef för ungdomsmottagningen i Region Västernorrland.