Ny undersökning

Levnadsförhållanden kartläggs – ”Dålig integration”

2:15 min
  • Ideella stiftelsen The global village, som bland annat arrangerar Järvaveckan, har nu gjort en ny kartläggning utifrån olika invandrargruppers levnadsförhållanden.
  • Ahmed Abdirahman, vd för stiftelsen, säger att Sverige behöver synliggöra levnadsförhållanden för olika grupper. Han säger integrationen i Sverige fungerar dåligt och tror att en viktig orsak är bristande kunskap.
  • I den nya kartläggningen undersöks de sex största invandrargrupperna i Sverige utifrån levnadsförhållanden. Den första rapporten som nu släppts handlar om svensksomalierna – där man sett stora skillnader jämfört med övriga svenskar när det exempelvis gäller arbetslöshet och bidragsberoende.